Motto: „Se crede, de-obicei, că unde vorbe-auzi, ar trebui ceva să se-nțeleagă.”

Muze: Arthur Schopenhauer (Arta de a avea întotdeauna dreptate); o anonimă reprezentativă pentru mentalul colectiv.

Definiție: „Un enunț neadevărat, dar a cărui nonvaliditate nu e sesizabilă decât de specialiștii unui anumit domeniu.”

Enunț exemplificat: „Dacă-mi seduci mintea, îmi poți avea trupul.”

Demontare: Intenția tinde spre elitism și sapiosexualitate, argumentul fiind tratat de auditoriu ca o declarare a virtuții și o lepădare de mediocritate. Însă termenul de „seducție” țintește exclusiv mintea, implicând, de asemenea, elemente de manipulare, corupere și pervertire. Argumentul este „votat”, nonvalid și reușește să evidențieze exact opusul ideii dorite.

Extrapolare: Lipsa familiarizării cu termenii folosiți duce în cel mai bun caz la popularitate, la aplauzele gratuite oferite de grupuri neavizate, la sofisme și, în cazul unei persoane carismatice, la o bună politică de vânzări. Reversul medaliei include depersonalizare și ridiculizare, un răspuns neutru, dar adecvat  pentru un film prost regizat care se difuzează zilnic.

Concesie: Voi sublinia mai rar că „Niciodată să nu spui niciodată.” conține de două ori termenul care trebuie evitat.